دوره های آموزشی

شرکت رادصنعت در زمینه آموزش مهندسین و دانش جویان علاقه‌مند اقدام به برگزاری دوره های صنعتی و آموزش نرم‌افزار می‌نماید.