طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

فرایند تزریق پلاستیک یکی از رایج ترین روش ساخت قطعات پلاستیکی است. ابداع قالب های تزریق پلاستیک منجر به تولید انبوه انواع قطعات پلاستیکی مورد نیاز بشر شد، قطعاتی که امروزه به لطف اختراع دستگاههای تزریق پلاستیک، با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان تولید میشوند. 

این محصولات که ضخامت کمی دارند، مصرف گستردهای همچون لوازم خانگی، قطعات پلاستیکی اتومبیل و ... دارند. یک دستگاه تزریق پلاستیک متشکل از اجزای مختلفی است که با هدایت مواد مذاب پلاستیکی به داخل یک محفظه‌ی از پیش طراحی شده، قطعه نهایی تشکیل میشود.